Wat nou vacatures? Die bestaan helemaal niet meer.

 

De scheiding tussen werk en vrije tijd verdwijnt en de maatschappij richt zich daarop in.

Laat ik eens naar mezelf kijken. Ik heb het thuis met regelmaat over vraagstukken die me bezighouden tijdens wat ik ‘mijn werk’ noem. Mijn vrouw doet dat ook. We delen ervaringen en beïnvloeden elkaar in alles wat we doen.

Ik heb weleens gelezen dat een mens gemiddeld 30.000 dagen leeft. Het is de kunst om zoveel mogelijk van die dagen op te staan met het gevoel: dit wordt een mooie dag! Om ‘s avonds weer naar bed te gaan met het besef: dit was een fantastische dag! Stel je voor dat de kring mensen dicht om je heen ook met zulke gevoelens opstaat en gaat slapen en dat jij daar enige invloed op mag hebben.

“Goed bezig”, zou ir. Olav zeggen.

Het werkende leven en de doelen die een mens privé stelt, gaan in elkaar over. Een functie wordt meestal vervuld door één naam, maar die naam wordt beïnvloed door de community waar die zich in bevindt. Het ene moment is dat een kantoor, het volgende Facebook, Twitter of LinkedIn voor mijn part. En weer een tel later chat de naam met tien andere namen in een WhatsApp-groep. Wat ik zeggen wil: de arbeider uit de vorige eeuw is niet meer en de arbeidsplaats ook niet meer.

 

afbeelding zin - blog ir Olav.jpg

 

Ik heb er De Dikke Van Dale eens op nageslagen.

Wat is ... een vacature?

De Dikke zegt: Het vacant zijn van een functie, of ook wel openstaande functie.

Wikipedia zegt: een vacature is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, een organisatie of een overheidsdienst die open staat voor werkzoekenden.

Ir. Olav zegt: vacatures bestaan niet meer. Er is gewoon werk te doen. HR en recruitment moeten op de schop. Organisaties moeten nu vooral kijken naar alle mogelijke mogelijkheden om dat werk gedaan te krijgen. 

In de ICT gebeurt het werk door computers, met gebruikmaking van gegevens, ook wel data genoemd, door bots, door 3D-printers, door zelflerende systemen, ook wel artificial intelligence (AI) genoemd en door mensen.

Dat is heel iets anders dan ...  Wacht ff, ken je Scrooge?

Dat is die film die we jaarlijks met kerst op tv krijgen voorgeschoteld, waarin een akelige bankdirecteur onbehoorlijk heerst over een bankbeambte, die met een vulpen in een schrift schrijft en daar te weinig voor betaald krijgt. Dat soort werk was ooit goed definieerbaar, in brokjes op te delen en te beleggen. Er was een beperkt aantal competenties voor nodig. En de hulpmiddelen om het werk te kunnen doen bestonden uit de inktpot, de inkt, een vulpen, een tafel en een stoel. In die tijd had je werk en vrije tijd. De scheidslijn ertussen was recht en dik. Vacatures, zoals hierboven door De Dikke Van Dale en Wikipedia zijn gedefinieerd, waren kort en bondig, want de functies waren overzichtelijk. En ja, er was ook een duidelijke scheidslijn zichtbaar in de privé omstandigheden. Op een enkele uitzondering na werkte de man en zorgde de vrouw voor het gezin en het huishouden.

“Die tijd”, zegt ir. Olav, “komt nooit weer.”

De definitie ‘een vacature is een onvervulde arbeidsplaats’ past perfect in het Scrooge-plaatje. De werkplek van toen stond op zichzelf, afgesloten van invloeden van buitenaf. Maar in de huidige wereld vind je die arbeidsplaats niet meer. En al helemaal niet in de ICT.

Er is werk te doen omdat er systemen ontwikkeld, onderhouden of vervangen moeten worden. Werk en privé integreren in hoog tempo. Bij de vraag naar capaciteit of kennis moet je niet meer alleen kijken naar competenties, vaardigheden en de geleerde kunstjes van een persoon. Ir. Olav vindt het tijd dat organisaties ook kijken naar de invloed die iemand uitoefent, op basis van de expertise die hij heeft opgedaan in de communities waar hij deel vanuit maakt. Welke cultuur neemt hij mee? Wat vindt hij belangrijk? Heeft ie er zin in? Welke resultaten levert dat op? Is hij bereid zijn kennis te delen? Zowel zakelijk als privé. Kijk verder dan je neus lang is! Dan valt die schaarste namelijk wel mee. Er zijn genoeg mensen met skills en competenties, Nederland kan alleen niet matchen. 

In ICT zijn arbeid en vrije tijd verdwenen, ingewisseld voor vooruitgang en tijdsbesteding. Want als je niet slaapt ben je wakker, en dat ben je ongeveer twee derden van je leven.  Doe dan vooral wat je fijn vindt om te doen en waar je goed in bent en doe dat wanneer jij wilt. Dat leidt veelal tot mooie resultaten.

John Buijsman, de acteur, zingt een even mooi als waar liedje.

De titel: ‘Eerst word je geboren en dan ga je dood’.

Ir. Olav zegt: “En daar tussenin moet je er wat van maken.”

Geniet ervan. En wat kan het jou nou schelen of die tijd werk heet of vrije tijd. Als je er maar zin in hebt.