Reuzen in de ICT-branche wacht V&D scenario

 

De ‘Agilisering’ in de ICT-branche (b)lijkt niet meer te stuiten. De basis voor het succes hiervan ligt in de verregaande verantwoordelijkheden die zelfsturende en multidisciplinaire teams tegenwoordig krijgen toegewezen. En dat gaat over de decennialang gekoesterde afdelingsgrenzen heen. De eeuwige barrière tussen Business en IT wordt in hoog tempo geslecht. Want business is IT en IT is de business. Een wezenlijke verandering met wezenlijke consequenties. Vernieuwingen vinden plaats in de krochten van organisaties en vinden hun weg naar de buitenwereld. Sneller en minder nadrukkelijk gecontroleerd. Wat betekent dat voor de leveranciers van diensten en producten in de ICT-branche?

Eigen bijdrage

Allereerst vinden er grote veranderingen plaats in de Decision Making Units. Afdelingen verdwijnen immers en functies maken een ware transformatie door. Specialisten worden niet meer ingekocht door verticaal gespecialiseerde afdelingen. Ondersteunende producten (tooling) zijn steeds meer in de cloud beschikbaar en daarmee gemakkelijker uit en bij te schakelen. Ze worden geselecteerd door teamleiders die zich vooral richten op de bijdrage van hun eigen unit. Dat zijn kleine, effectief werkende teams met teamleden die over meer dan een vaardigheid beschikken. Hierdoor kunnen zij in hoog tempo veel functionaliteiten opleveren. Product owners (de business dus) spelen hierin een cruciale rol.

Genen

Voor gespecialiseerde ICT-spelers in de branche ligt hier een uitdaging. Het is namelijk aan hen om de skillsets van hun professionals te verbreden. Tegelijkertijd moeten zij ervoor zorgen dat het specialisme waarop hun organisatie gebouwd is, geen geweld wordt aangedaan. Op basis van deze genen is hun bedrijf immers een succes geworden. “Schoenmaker blijf bij je leest” is dus het credo. Dat lijkt nog relatief gemakkelijk te doen. Want dit soort ondernemingen verkopen hun diensten op operatoneel en tactisch niveau. Zij hoeven hun commerciële strategie dus slechts beperkt aan te passen.

Warenhuizen

Voor de warenhuizen in de ICT-branche is het een ander verhaal. Hier dringt zich de analogie op. ICT Reuzen kenmerken zich door de separate afdelingen, units en specialismen die zij hebben ondergebracht in meerdere vestigingen. Ze zijn vergelijkbaar met warenhuizen zoals V&D, die precies hetzelfde deed in de retailsector. Dat model is duidelijk niet meer van deze tijd. Retailers worden door digitalisering en businessmodellen op internet in het hart geraakt. En Agility is voor ICT Reuzen wat internet is voor warenhuizen. Kleinere gespecialiseerde ketens weten zich veelal op tijd om te vormen en in te spelen op veranderende markten. Die zijn eigenlijk al Agile, alleen al door hun beperktere omvang. ‘Oude reuzen’ zijn minder wendbaar en behendig, gewoon omdat ze groot en traditioneel zijn.

Groot is uit

De belangrijkste uitdaging zit echter niet in de omvang, maar in de manier waarop organisaties zich tot hun klanten richten. In kleinere bedrijven zit het management namelijk dichter op de klant. En dat is juist wél van deze tijd. De ICT Reuzen moeten dus van buiten naar binnen gaan denken. Wat wil de klant en hoe kunnen zij daarop inspelen? Grote organisaties moeten dus kleiner gaan denken en zich richten op datgene waarmee ze ooit groot geworden zijn. Als ze zich daar in organisatorische zin op kunnen aanpassen, blijft het V&D scenario ze wellicht bespaard. Het wordt trekken in plaats van duwen. Groot is uit, klein is de mode!
Deel je mijn visie over de toekomst van de ICT-branche? Ik hoor het graag van je in een reactie hieronder. Wil je weten wat ir. Olav op dit gebied voor je kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

 
ICTir. OlavToekomst, ICT, Agile