Agile is de nieuwe religie! Oh wacht, kwaliteit.

 

De afgelopen maanden heb ik zo'n 25 gesprekken gevoerd op C-level bij klanten die actief zijn binnen de sectoren overheid, utilities, financiële dienstverlening en bij zorgverzekeraars. Het gespreksonderwerp was steeds de rol die ons bedrijf kan spelen als onafhankelijke test- en kwaliteitsinstantie binnen het proces van informatievoorziening. De gehele levenscyclus van een ICT- of informatiesysteem kwam ter sprake. Er blijkt enorme behoefte aan het verbeteren van de kwaliteit van ICT- en informatiesystemen. Maar waar komt dit vandaan?

Is agile de nieuwe religie?

Wat is de behoefte?

Die behoefte aan verbetering blijkt latent en ingegeven door onzekerheid. De laatste jaren heeft het begrip kwaliteit een aureool van saai en traditioneel. Met name de introductie van Agile maakt dat kwaliteit een minder prominente rol inneemt dan ooit tevoren in het ICT-landschap. Dat is pregnant naar voren gekomen tijdens bovengenoemde rondreis.

Agile leidt nu tot twijfel

Agile is niet voor niets uitgevonden of ontstaan. Het voorziet in een behoefte. Het is gebaseerd op snelheid, kleinschaligheid, verregaande gedelegeerde verantwoordelijkheden en het voorkomen van verspilling. Echter, de manier waarop en het tempo waarmee het is geïmplementeerd, leidt nu tot twijfel en daarmee onzekerheid. Bij alle gesprekken die ik heb gevoerd, werd mij de volgende vraag gesteld:

“Hoe borg ik in Agile-omgevingen de kwaliteit en voorkom ik een desastreuze onderhoudsramp in de (nabije) toekomst?”

Agile als religie!

Als ik er met Agile "gelovigen" over praat, krijg ik steevast het antwoord dat het management van organisaties te traditioneel en hiërarchisch denkt. Het management begrijpt niet dat het consequent en tot op het fundament toepassen van het Agile-gedachtegoed de oplossing is voor al hun problemen. Als ik met datzelfde management praat, willen ze dat in een aantal gevallen graag geloven, maar kunnen ze dat simpelweg niet.

Het management moet zich bewijzen

Het management leeft namelijk in een wereld van governance en toezicht. Er zijn voorwaarden waar zij aan moeten voldoen. En dat gaat niet meer alleen door te laten zien dat een of ander procedureel netjes georganiseerd en beschreven is. Toezichthouders eisen bewijslast van de toepassing ervan. Bovendien volgen er mogelijk sancties, denk aan stevige boetes en eventuele intrekking van licenties, wanneer die bewijslast niet voldoende wordt geleverd. 

Agile volledig doorvoeren is niet haalbaar

Ik denk dat het zo ver mogelijk delegeren van verantwoordelijkheden in kleinschalige teams een mooi streven is, maar veelal niet haalbaar door de context waarbinnen de teams functioneren. In de meeste gevallen ontbreken de juiste omgevingsvoorwaarden en de juiste bezetting. Het is niet eenvoudig en soms zelfs onmogelijk om dit op te lossen, met alle consequenties voor de kwaliteit van de informatievoorziening van dien.

Zoek naar evenwicht

Het wordt zoeken naar evenwicht tussen de mate van vasthouden aan de fundamenten van het Agile gedachtegoed en aanpassen van dat gedachtegoed aan de beschikbare omgeving en middelen.

Ik praat intensief verder met onze klanten over dit onderwerp. Wat heb jij hierover te zeggen? Ik ben benieuwd naar je reactie.

 
ICTir. OlavToekomst, ICT, Agile